«صفحه اصلی»

 

"نوگاکو"  تأتر موزیکال سنتی ژاپن که  در سال دو هزار و یک  میلادی یکی از مواریث  فرهنگ جهان بواسطه

سازمان علمی فرهنگی ملل متهد  برگزیده شد.  نوگاکو تاریخ  بیش از شش صد پنجاه سالیان را دارد  و شکل

اصلی آن را هم نگهدری  کرده است. 

 

شما میخواهید  نمایش نوگاگو که تأترسنتی ژاپن تشکیل کنید؟  

اگر میخواهید، لطفاً به این سایت نگاه کنید.

 

از بیست پنخم ژانویه به هشتم فوریه در سال دو هزار و پنج  میلادی، ما که اجرای گروه "سنسو" تأتر موزیکال

سنتی ژاپن  را نمایش داده  ایم  در چهار کشورهای خاورمیانه .  کشورها و شهرها این است که ایران(تهران) ،

قطر(دوهه)، عمان(مسقط)، یمن(صنعا).

نام این نمایش "سنسو نو در کشورهای خاورمیانه"

این نمایش بواسط  شالوده  ژاپن مسئول بود.

در قطر، عمان و یمن، برای اولین بار نمایش نوگاکو انجام  دادیم و در باره  ایران سال هزار و نه صد و هفتاد و پنج

میلادی یعنی پس از سی سال اجرا کرده ایم.

 

مقصود از تأسیس کردن  اجرای گروه "سنسو"  آن است که  به شنوندگان "نوگاکو" ناشناسي لذت میدهیم با

تهی  اجرا همراه ادای توضیحات با دورنمای تاریخی  و سازمان موزیکی و لباسها و برنامه های نوگاکو.

 

 

«"سنسو" چیست؟»

 

<مقصود>

ـ معرفی کردن "نو" و "کیوگن" که تأنر سنتی ژاپن به بیشتر مردم سرتاسری جهان.

ـ تبادل فرهنگ کردن میانه نه تنها مردم ژاپن بلکه مردم کشورهای خارجی با روان تساوی و بیتعصب بر هم

  آرتیست

ـ کمک  کردن توسعه  فرهنگ،  هنر، آموزش و پرورش، جامعه.

 

حالا میبینید بادبزنی که نام "عواوگی" ساخت ژاپنی.  این بادبزن سمبول روی  اجرای "سنسو" که به  مردم

 کشورهای  خارجی دلمان را باز میکنیم. ما خیلی خوشحالیم که روابط نزدیک فرهنگی با هم مردم کشورهای

خارجی هم مردم ژاپن داریم.

 

 

 

   

این بادبزن "عواوگی" در فیلم صفحه پیش نمایان شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«مارک اجرای "سنسو"»

 

ما ژاپنی درست میکنند  بادبزن از تخته های زیادی پرچ کردن که متوانست باز و یسته شد.

 

ما فکر میکنیم که در جهان نمایسی میخواهیم پرچ بباشیم، پرچی که آرتیست "نوگاکو" به آرتیست یا اجرای گروه

 دیگر میتوانیم متصل کنیم.

 

معنی اسم گروه ما "سنسو"  همان معنی کلمه  انگلیسی. به فارسی میگویند "حس" یا "هوش". ما بسیاز کوشش

میکنیم تا گروه  هنری با حواس عصر جدید باشیم، تا درخواست شنوندگان را قبول کنیم. میخواهیم که با فکر نرم

ادامه بدهیم تا  آرتیست نوگاکو به آرتیست کشورهای خارجی.

 

 

«پیغامی از نمایند اجرای گروه "سنسو"» 

ما اجزای گروه "سنسو" که دارای دو اهداف؛

 

اولاً آن است که نمایش نوگاکورا معرفی میکنیم،  با نمایشی بزرگ آن حسن اثر را تولید میکنیم. برای این هدف

را انجام  دادن، همراه به تشکیلات عمومی و شالوده  گوناگون و شرکتهای ملی همکاری میکنیم.

 

ثانیا آن است که میخوانیم رقابت آزاد در نمایش نوگاکو را بیانگیزیم، برای این که تقویت شنوندگان را میابیم

ماورای سدی تیر  نوگاکو، سال وجنس آرتیست.

 

 برای انجام دادن این دو مطلوب، ما خیلی سعی میکنیم که نمایشی نوگاکو به نمایس حقیقی بار بیاوریم که

میتوانیم با نمایش های دیگر رقابت کنیم.

 

تا اجرا کردن آن دو اهداف، ما میخواهیم خودمان  به پل بسیار بزرگ  باشیم که شنوندگان به آرتیست نوگاکو

متصل کنیم.

 

 خیلی خوشحالیم که اگر شما هم امید خودتان را به "سنسو" دارید، ما "سنسو" هنری نوگاکو را هم  پیشرفت

میکنیم و قسمت سنتی از نوگاکو را هم ارزش میگذاریم.

 

(ساکیعو حاشیعوکا ، نماینده اجرای گروه "سنسو" و آرتیستی نوگاکو که دست  کانزه)  

 

ساکیعو حاشیعوکا

هنرپیش  "نو" که تأترموزیکال سنتی ژاپن و متعلق تیر  کانزه(یکی از دسته ها ی "نو") است .

عضوی انجمن "نوگاکو(نو و کیوگن)"

 

پسر دوم آقی کیوما حاشیعوکا که هنرپیش "نو"  متعلق کانزه، دارای میراپ فرهنگ لمس ناپذیر ملی.

پدربزرگ آقی ساکیعو حاشیعوکا که نامهاش کیوتارو حاشیعوکا هم هنرپیش "نو"  متعلق کانزه، دارای میراپ

 فرهنگ لمس ناپذیر ملی ،عضوی آکادمی هنر ژاپن.

 

(عکس ها: روزنامه سانکه ای       عکاس: آقای  سه ایشیلو  تاکی)  

 

 

«در باره ما»

اسم ما: اجرای گروه "سنسو"

 

آدرس: یوـ ۴۰۲، ۱-۸، ۴ - چومه، ناتسومی، هوناباشی، چیبا، ژاپن

 

شماره  تلفن: ۷۴۰(۴۲۴)۹۲۹۲

 

شماره  فاکس: ۷۴۰(۴۲۴)۰۳۹۲

 

کار عمود: برنامه ریزی برای نمایشهای نوگاکو و درست کردن سایت برای  معرفی کردن نوگاکو.

 

نماینده: ساکیعو حاشیعوکا

 

تأسیس شد در سیزدهم دسامبر، سال دو خزار و دو میلادی

 

 

«در باره "نو" و "کیوگن"»

 

نوگاکو را یکی از شاهکارها که مواریث فرهنگ جهان برگزیده شد به نخست بیانیه بتوسط سازمان علمی

 فرهنگی ملل متهد.

 

قرنهای میان  ژاپن وقتی که" نوگاکو" توسعه یافت، میبینید که حادثات بزرگ در تاریخ جهان...

 

 

تقریباً میان  قرن  ۴۱  میلادی، وقنی "نوگاکو" توسعت یافت...

در تیلند سلسل  آیوتایا تأسیس شد.

در اروپا به واسطه طاعون جمعیتی تند  کم شد.

انگلستان با فرانسه صد سالیان جنگ کرده بود.

در کشور چینی مردم شورشی "پارچ  احمر" شورش کردند.

در امپراطوری رومی مقدس امپراطور کال چهارم نام  امپراطور با لاک طلا را اعلام کرد.

در امریکای لاتین تمدن آستکا تأسیس شد.

امپراطوری عثمانی زمین خود را منبسط کرد و به اروپا دستدرازی کرد.


 

 

در ژاپن دوره  موروماچی بود.

نمایش نوگاکو رجال نیرومندی را مجذوب کرده  بود، وجوهات زیاد به خرج  رفته بود. بر اثر تقویت آنها

نوگاکو به فرهنگ حقیقی عوض شده بود.

از طرف دیگر، مردم عمومی نتوانستند نمایش نوگاکو را ببینید، بنابرین نوگاکو شد که نمایشی برای تبق  حاکمه.

  

در قرن میانه نوزدهم میلادی که پس از پانسد سال،  در دوره  مه ایجی،  بالاخره  نوگاکو شد است که نمایشی

 برای هم  مردم عمومی  ژاپن.

 

پس از اجرای زیادی که نمایش "نوگاکو" هنر خیلی لطیف شده است.

بیشتر از مردم ژاپن عاشق این هنر لطیف هستند، هنری که با زیباشناسی سنتی ژاپن و طرز فکر ژاپنی در بار

 زندگی و مرگ.

از قدیم تا معاصر نمایش "نوگاکو" دلها را بخود جذب کرده است.

 

 

 

 

«در باره "کیوگن"»

 

"کیوگن" نمایشی با کارهای تأکید شنوندگان را به خنده میاندازنند. در بیشتری از برنامه های کیوگن  راجع به

روابط آقایان و خدمتکاران را شرح میکنند.  از نظر قوه  اجتماعی، آقایان دارای نیرومندی. از طرف دیگر،

خدمتکاران ضعیف اند. آما روابط  قوه ای وارونه میشود در "کیوگن" که همینجوری خیلی جالب باشد.

نمایش کیوگن با کوک کردن مضمون  روابط انسانی پیچیده  را به آن شادیهای عوض میکند.

روابط انسانی پیچیده را که شاید در هم  کشورها میتوانید پیدا کنیند.

آن جوری احساس میانه انسان به زبان ژاپنی میگویند که "نینجو".

معنی کلمه "نینجو" این است که "مهربانی" یا "شفقت".

 

 

«در باره "نو"»

 

"نو" نمایشی که  بدون کارهای تأکید و با موسیقی زیادی است. در نمایش "نو" میبینید که احساس گوناگون یعنی،

"غم"، "شادی"، "عشق"، "تنفر"، "هوش" را بیشترشرح  داده شد. 

آن جوری احساس میانه انسان به زبان ژاپنی میگویند که "جونن".

کلمه "جونن" این معنی دارد، "احساس قوی که نمیتوانند جلوگیری کنند ".

در زمانها، میبینید که همیشه انسان به دل خود قسمت تاریکی دارد.

 "نو" نمایشی راجع به موضوعات کلی  که زمان و مکان آن را تحت نفوذ  قرار نشده است. 

شش صد و پنجاه سال، داستان "نو" دل شنوندگان را متأثر کرده است. 

 

 

« اگر میخواهید نمایشی نوگاکو را ببنید، لطفاً به ما برسانید»

 

نام :

کشور :

شماره  کشور :

شماره  تلفن :

شماره  فاکس :

آدرس ایمیل :

نمایش خواهشی را بگزینید : نمایشی "نو"

                                     نمایشی "کیوگن"

                                     اجرا همراه با توضیحات "نو"

                                     اجرا همراه با توضیحات "کیوگن"

شهر :

مکان :

شماره  مسند تالاری :

تاریخی :

بودجه :

مندرجات استفسار :

 

مترجم : مانامی تاکیتا